Draft: Dec. 14, 2009

Emmaboda  2008-2009

Slutrapport/utvärdering:

Barns tidiga språk- och matematikutveckling med bilden som utgångspunkt. 

Projektbeskrivning:

Vi har valt att utveckla vårt arbete med barns tidiga språk- & matematikutveckling. Vi upplever att barn idag behöver få en tidig kontakt med IT på ett bra pedagogiskt sätt. Vår tanke är att vi ska använda bilden som utgångspunkt och att barnen ska vara aktörer.

All personal ska få utbildning i IT/bildanvändning, så att samtliga känner sig trygga med tekniken.

Enligt flera senare forskningsrapporter, har svenska barn inte lika bra grund att stå på, som barn i andra länder i Europa. Detta skulle vi vilja ändra på. En stark förankring till temat finns i vår Läroplan, Lpfö98. 

Vi kommer i första hand att arbeta med vårt tema mot barn i åldrarna 4-5 år. Vår intention är att barnen ska ta egna bilder, och skriva korta berättelser, lägga till ljud och effekter. Det finns stora förutsättningar för samarbete barn-barn, barn-vuxen i alla kommunikativa former.

Utbyte med högskolan är en förutsättning och utbyte med fler förskolor som arbetar på liknande sätt vore önskvärt. Projekttid: februari 2008- juni 2009. Tretton personal deltar.

 

MÅL

 • Att ge barnen en bra språk- och matematikgrund med hjälp av ny teknik och media.
 • Att på sikt dokumentera mer digitalt för att kunna förmedla till föräldrarna.
 • Att samtlig personal ska få vidareutbildning i bildhantering och Tragetons arbetsmetoder.
 • Studiedagar med inriktning på matematik och IT.
 • Självstudier - Bland annat genom PIM.
 • Riktade kurser från AV-media.( Photo Story och Photo Filtre)
 • Handledning av kommunens IT-konsulter.

 

UTVÄRDERING

Vi har arbetat utifrån vårt tema i så stor utsträckning som vi har kunnat. All personal har fått utbildning i IT/bildhantering, genom AV-media och vår IT-personal på plats. Ett stort antal personal är även på gång med att lära sig redigera film.

Vi har deltagit i kurser i Sagoberättande och deltagit i mattebiennaler i både Växjö och i Karlskrona.

Det märks att kunskap ger glädje och vilja att föra över och inspirera barnen till att bli användare.

Personalen har också använt datorn för att dokumentera och skriva ut till barnens portfolio.

Tanken med projektet var att barn i ålder 4-5 år skulle delta. Det har visat sig att det går utmärkt att arbeta med bild och göra små sagor med mycket yngre barn också. De yngsta barnen som har deltagit aktivt, var 2.5 år vid inspelningstillfället. Barnen har fotograferat eller blivit fotograferade och lagt in bilder, och efter ålder och förmåga även skrivit text till sina bilder. De har även talat in sin berättelse. Vi har använt verktyget ”Photo Story” när vi gjort dessa berättelser.

Vi har även gjort tvärtom, barnen har skrivit små sagor och sedan fotat, letat bilder, ritat och lagt in det i datorn.

Barnen har även fotograferat mönster, platser och roliga saker/händelser som de sedan haft utställning med. Barnen har också fotograferat sina hus och gjort en stor karta där deras foton placerats in. De har även fotograferat och besökt viktiga byggnader, som också finns med på kartan.

        

En avdelning har också fotograferat i lupp, en mycket intressant upplevelse. Att skalbaggar har så fina antenner, gråsuggor har ju ben, att kunna förstora och komma så nära inpå både växter och insekter är enormt roligt.

  

Vi har också fotograferat och gjort stapeldiagram. Detta var ingen vetenskaplig undersökning, men barnen frågade sina mor-/farmödrar vad de hade i sina väskor. Av resultatet gjorde vi ett diagram som visade hur många det blev av varje. Att barnen förstått vad ett stapeldiagram är visade de genom att göra ett eget om hur många gånger Inger (en kollega) hade tjatat om chokladglass. Se bilden nedan.

      

Föräldrarna har haft stor insyn i vårt arbete genom att vi visat våra filmer/bildspel och sagor. Alla utställningar har placerats så att föräldrarna lätt haft tillgång till dem.

Vi har under hela projektet försökt att även koppla mycket matematik till vårt arbete. I allt man gör finns matematik. Det gäller att ta tillvara alla möjligheter i vardagen och även använda det i vårt projekt. Några små exempel om hur vi arbetar:

 • I alla samlingar räknar vi hur många vi är, vilka är borta…. Vi räknar tår, näsor, fötter osv.
 • Vi sätter oss varannan flicka/pojke. Sorterar efter längd, ålder….
 • Vi gör barnen uppmärksamma på tidig bråkräkning när vi delar frukt. Hel, halv och fjärdedel….
 • Vi har mycket gy/rörelse – hoppa 2 ggr på ett ben, gå baklänges/framlänges…Kryp över, under, genom …osv
 • Sorteringsövningar, spel och pussel.

När det gäller språkutvecklingen så är samtalen är mycket viktig del. Den interaktion som sker vid datorn mellan barnen, barn/personal är ett lysande exempel. Även alla givande samtal under samlingar och i vardagen är också mycket givande.

Ja det går att göra uppräkningar i det oändliga, men det som är viktigt är att ha språk- & matematikglasögonen på sig.

 

Ej förväntade händelser och resultat:

Vi har inte bara gjort sagor. Barnen har sökt information på nätet med hjälp av oss vuxna. Att veta man kan ställa en fråga och gå till datorn för att få svar, gör att man kan hålla intresset vid liv. Här finns också många bilder som man har rätt att använda

”Du Lena, vad äter en nyckelpiga och hur ser deras ägg och larver ut?”                                    
” Vi Googlar och kollar, aha de äter löss och hu vilka larver de har! Så fula!!”

 

 En rik källa av faktafilmer som vi lärt oss använda under projektets gång, är AV-medias strömmande filmer. Det är helt fantastiskt att kunna få se en film om spindelns liv, här och nu. Små barn behöver få informationen snabbt och nära sin fråga.

En avdelning såg film om spår och gick sedan ut och letade spår som de fotograferade. Av de bilder man tog blev det en fin utställning.

En annan mycket bra sak som vi insett att vi borde använda vårt material till, är för att observera enskilt barn vad gäller språkutveckling. Den miljö man skapar när man berättar och spelar in något är avslappnad och lekfull. Detta gör att barnet i fråga inte upplever att det blir observerat. Vi har även filmat en del i observationssyfte. Ett bra sätt att observera motorik.

Det har även filmats/fotats i vardagen, bara för att det är så roligt att se sig själv. Allt vi arbetat med har vi även visat på föräldramöten och som bildspel i  våra tamburer.

Det är även intressant att följa barnens skriftspråksutveckling. Att själv få skriva några rader till sin bild, gör att intresset är på topp för att hitta de bokstäver man vill skriva. Flera barn har ökat kunskapen om bokstäverna vid dessa tillfällen, placering på tangentbordet och även skrivit mycket på papper.

Röda avdelningen har också använt datorn för att hålla kontakten med ett par barn som flyttat till andra förskolor.

Svårigheter:

Vi har under projektets genomförande stött på en del små problem. Bland annat har vi inte lyckats få till ngn länk, så att vi ska kunna visa våra sagor. Detta beror på en viss tröghet i vår förvaltning, lite vår brist på kunskap och en del etiska aspekter.

 • Vad bör/får man lägga ut på nätet?
 • Föräldrar som är tveksamma till publicering.
 • Att  tiden ska att räcka till.

IT och lärande:

Projektet vi arbetat med genom stöd från Ung Kommunikation har varit mycket givande och kopplingen till lärarutbildningen har varit en självklar del.

Vi har tagit emot och kommer att fortsätta ta emot studenter. Det har även varit utbyte mellan förskolorna i kommunen, där vi berättat om vårt arbete och vi har berättat om vårt arbete för lärare i årskurserna 1-6 i vårt närområde.

Vi har även haft en halvdags ”föreläsning” för studenter på Lärarprogrammet på Högskolan i Kalmar. Där kunde vi visa en hel del av det material som producerats under projektets gång. Här äger ju vi materialet och säkerställer på så vis barnens etiska rättigheter på ett annat sätt.

Under inledningen av projektet var Maria Magnusson, adjunkt vid Högskolan i Kalmar och doktorand vid Göteborgs Universitet, hos oss och genomförde en forskningsstudie. Studien är en del av ett större forskningsprojekt som Maria genomför under ett år. Det Maria har inriktat sig på är lärsituationer där lärare och barn samtalar om symbolers kommunikativa funktion.

Något som är mycket viktigt är att man har fungerande datorer och övrig utrustning. Vi har genom projektet kunnat göra en del bra investeringar som, bl.a. en stor filmduk, projektor och kameror. Detta har varit mycket värdefullt då det annars hade tagit betydligt längre tid för att kunna göra dessa förbättringar

De i läroplanen Lpfö 98 uppsatta målen, vad gäller språkutveckling, matematik och användande av ny teknik och media är vi på god väg att nå.

 Är någon intresserad av att se våra sagor, så är man välkommen att besöka oss.

Vid tangentbordet Lena Sandberg. 

 

 


Våren-09

På Gula avdelningen var barnen väldigt intresserade av fåglar efter juluppehållet.  Vi pratade om vilka fåglar vi sett och vi letade information i böcker och på nätet. Alla våra barn började sedan att producera fåglar i alla de former och färger och vilka detaljer de lyckades få med, då all forskning gett resultat. Här kommer några exempel på de fåglar som flyttade in i vår hall.


Eftersom barnen var så intresserade av fåglarna, så bestämde vi oss för att arbeta mer med naturen som tema.

Vi har under vårterminen besökt en viss bestämd plats i naturen. "Vår naturruta." Där har vi försökt att följa naturens växlingar och vilka kryp som vaknat. Det första lilla kryp vi hittade var en liten nyckelpiga.Hämta kameran ropade alla barnen! Vi har hittat en nyckelpiga. Vi fotograferade den och tillverkade sedan nyckelpigor som flyttade in i vår hall.


På detta sätt har vi sedan fortsatt att leta efter tecken och fotat under hela våren. Barnen har uppskattat detta mycket.
Det har flyttat in ormar, ekorrar, fjärilar osv. Vi har även sjungit sånger och läst sagor/flanosagor med koppling till det djur/insekt/kräldjur som vi pratat om. I alla delar av naturtemat har vi också kopplat matematik. Hur många fjärilar ser vi under promenaden, hur många och vilka blommor/träd. Hur många barn går det åt för att räcka runt trädet osv.

Nedan kommer en liten bildkavalkad med barnens foton och alster.

Här mötte vi vårens första stare, inte lätt att komma nära, men han finns på bild!
Lena, Åsa, Inger , Birgitta o alla barnen på Gula!


HT-08 på Röda.

Här kommer några exempel på vad vi på Röda har gjort under höstterminen och fram till mitten av januari.

Alla barnen på förskolan blev bjudna på Cirkus Skratt. Efter föreställningen letade vi bl a cirkusbilder på internet, så att vi kunde göra våra egna cirkustält och artister.
Barnen har berättat sagor tillsammans och ritat till sagan. Till exempel  om Älgen Rosa, Igelkotten Iglis och Cirkussagan som kommer här.

Cirkusen.
Det var en gång en clowntrollkarl som skulle till cirkusen.
På vägen dit tänkte han på det han skulle göra.
Han tänkte på att han skulle stå på huvudet och ett ben och låtsas att han var en häst.
Att någon skulle balansera på hans hand. En annan skulle balansera ovanför den första.
Han stod också på en hand på cirkusen och trollade fram Musse Pigg, men det var inte Musse Pigg som kom fram utan ett lejon - Lejonkungen!
Lejonkungen jagade clowntrollkarlen och åt upp alla på hela cirkusen utom clowntrollkarlen som försökte trolla bort lejonet, men det gick inte. Men till slut, den femte gången funkade det.
Sedan trollade clowntrollkarlen fram alla som blivit uppätna igen.
Snipp, snapp, snut, nu är sagan slut.


      

Av: Maja, Einar, Elsa och  Emmie i december 2008.


Sagor har också berättats enskilt. Här har ett barn fotograferat och sedan berättat till bilderna.

Kon, nallen och den lilla musen.


Mu säger kon. Mu.


Nu träffar kon den stora nallen. Mu säger kon
till nallen. Kon vill att de ska hälsa på
varandra  och så gör de det.


Nu kommer den lilla musen. Mu säger kon.
Pip säger musen då.
Av Felicia 26.8 2008.


Ett barn kom på att man kunde ändra texten till en sång. Därefter fotograferade han saker som passade till sången.
Vi lade in  bilderna på PhotoStory och skrev in texten.
Sedan hjälpte de andra barnen i gruppen till att sjunga in sången om Lilla Kvackis.

Några barn har fotograferat och sedan använt bilden till ett pussel, som de klippt ut efter en mall.

Vi vuxna har filmat olika leksituationer och rutiner och visat med projektor på vårt föräldramöte.
Barnen tyckte det var väldigt roligt både att själva se och att få visa föräldrarna vad de gör på dagarna på förskolan.
Att filma olika aktiviteter är också ett bra hjälpmedel vid observationer.

Vi har pratat och fotograferat  närmiljön t ex kyrkan.

Datorn används över huvud taget mycket till att hämta information, tips och ideer till barnen. (Både text och bilder.)


Hösten -08

Under höstterminen har vi arbetat med matematik o sagor på Gula avdelningen. Vi har utgått från Lena Anderssons böcker om Mollan & Mormor. I dessa två böcker finns mycket matematik att hitta. Bland annat många mönster, storlek och antal.
När vi läst böckerna några gånger började barnen diskutera vad det kunde finnas i mormors väskor och vad har din mormor/farmor i sin väska? Vi kom överens om att vi får göra en undersökning om detta. Alla barnen gick hem och frågade mormor/farmor om vad de hade i sina väskor. Vi fick in listor med ett  stort antal föremål.
Tillsammans med barnen fotograferade, sorterade, räknade och sammanställde vi resultatet. Vi överförde resultatet till olikfärgade lappar och gjorde ett stapeldiagram.
Det är helt tydligt att flera av barnen har förstått syftet med detta och hur det fungerar. De gjorde nämligen en stapel extra där de berättade hur många gånger Inger, (min kollega), hade tjatat om att få chokladglass. Se bilden nedan.
Av undersökningen kunde vi tydligt se att plånböcker var det som de flesta tillfrågade hade i sina väskor.

       

Vi har även arbetat en hel del med mönster, eftersom det finns många olika mönster i sagorna.  
Var ser man mönster och vad är ett mönster?
Vi har har mönster på våra kläder sa barnen. Vad är ett mönster, frågade vi. Detta är inte så lätt att svara på när man är liten. Men vi kom överens om att ett mönster är när bilden/figuren återkommer regelbundet.
Vi började undersöka vår närmiljö och upptäckte att mönster finns inte bara på våra kläder, utan på gardiner, väggar, möbler, leksaker och stövlar mm.

Tillsammans med barnen fotograferade vi mönster, alla barn fick leta reda på ngt som ingen annan fotograferat.
Vi gjorde sedan en utställning i vår hall där alla mönster sattes upp och barnen skrev vad de fotograferat.


SAGOR
Vi har även gjort sagor tillsammans med våra barn, alla har deltagit, och resultatet blev helt underbart.
Det har blivit små fotostoryberättelser där barnen själva eller två o två, eller flera tillsammans har hittat på berättelsen.
Vi har sedan tillsammans fotat och lagt in bilder och ljud.Vi ska lägga in länkar till sagorna snarast.

JULKALENDER!
Vår julkalender under december har bestått av en berättelse, där det hänt nya saker varje dag fram tll jul.
Det har varit ett roligt sätt att vänta in julen, och alla barnen har ritat och målat figurerna i sagan. Det är både minnes-träning och upprepning av siffrorna. Vad var det som hände igår? Hur ska det gå för lilltomten? Hur många djur har han träffat. Vem kom först, vem sitter överstLiten rapport om vårens sista aktiviteter.

         
Barnen på GRÖNA avdelningen har fotograferat mycket med lupp. De har tittat på små saker i naturen. Det finns mycket att se och undersöka. Samtalen runt om bilderna är underbara. Det blir även mycket matematik.

En skalbagge har sex ben och två antenner, den har två vingar också. Min blomma har fyra blå blad, det är två blommor....  Spindeln har fler ben än skalbaggen, åtta ben har den.

Avdelningen har haft utställning med sina bilder, där barnen skrivit lite om vad de fotograferat

De kommer att fortsätta med naturen som tema. Efter en skogspromenad de gjort uppstod detta samtal.
- Lena vet du säger "Sebbe" 2,5 år. Vi hittade "kantaeller" när vi var i skogen.
- Gjorde ni! Vad kul! Vad ska ni göra med dem?
- Vi torkar dom!
- Tog ni kort också?
- Jaa! ....De är bruna.
- Man kan koka kantarellsoppa av dem säger Ina fem år.
GULA avdelningen har samtalat mycket om hur man kan resa.
Vi pratade mycket med barnen om:
Vilka olika färdmedel finns det? Vart kan man åka? Här är en del av barnens svar:

Man kan åka tåg, bil, buss, flyga o åka färja.
Välden är stor - man kan åka i flera dagar om man ska åka långt.
Jorden är rund - om man går runt, så man kommer där nere, så går man ju upp-och-ner.
Man kan resa till Danmark, Tyskland, Spanien, Kina, Bosnien, Vietnam o Indien. dit måste man flyga eller åka båt.
Till Broakulla kan man åka bil eller buss, tågen går bara till Kalmar o Växjö!

Dagens barn är mycket medvetna om att det finns en stor värld, och många reser mycket o vi har barn från flera olika länder. De vet även att länder har olika flaggor.

Barnen och vi bestämde att vi ville göra en saga om en resa till Indien. Vi sökte uppgifter via nätet, tillsammans med barnen. Indien är ett spännande land, långt, långt borta. Vi dokumenterade barnens arbete med vår kamera och vi jobbade fram en hel värld i vår hall. Vi har lagat Indisk mat tills, med vår städerska som är född o uppvuxen i Indien.
Hon hade med sig spännande föremål o kryddor.

Hela resan/sagan blev sedan till en photostoryberättelse, där alla barn är med och bidrar med bilder och sina röster för att berätta sagan.

Vi visade sagan för alla föräldrar och andra intresserade.
               

LenaBerättarkonst!

Ursäkta att vi inte varit inne och skrivit på ett tag. Det händer saker hela tiden och all teknik är nu på plats. Våra barn börjar komma igång med sitt berättande. Dokumentation är på gång och ska snart kunna börja presenteras.

Vi vill tacka för en mycket bra och inspirerande föreläsning i både Kalmar och Växjö. Föreläsare var Veronica Grönte som arbetat mycket med att göra sagor och berättelser tillsammans med små barn. Hon använder digitalkamera och teckningar som barnen tar/gör.  Det är ju på det här sättet vi tänkt att arbeta, så det var mycket bra att vi fick lite nya tips och idéer hur man kan göra. Vi fick även tips på hur man bör göra för att göra en berättelse levande. Att skapa spänning är viktigt och att få till ett bra slut.

En liten rapport från verksamheten.
Vår förskola består av tre avdelningar, Röda, Gröna och Gula.

Röda avdelningen har kommunicerat via datorn med en kompis som flyttat till en annan förskola. Barnen har skrivit brev till honom på mailen och vi har fått mail frrån honom och hans nya kompisar. Det har varit mycket kul för barnen att kunna fortsätta att hålla kontakten.

Barnen på Röda har själva tagit kort på sina hus och bästa ställen på vår gård. De har även fotograferat i skogen, där har de bl.a. lagt kottar och pinnar till bokstäver. Barnens arbete har resulterat i en karta på väggen i hallen med alla barnens hus och en liten fotoutställning.
  
Lena & Laila

Nu är vi igång!!

Vi har nu börjat komma igång med vårt projekt om barns tidiga språk- & matematikutveckling. Vi har haft ett par träffar med "gamla" och nya temagrupper. Mycket trevligt och lärorikt.
Det vi kommer att starta med är fortbildning av all personal i att hantera kamera, bild- o ordprogram. Vi har haft förmånen att få ut en duktig IT-pedagog från AV-media för att hjälpa oss med ovanstående.
Välkommen Thomas Hall, och tack för att du delar med dig av din kunskap och ger oss tid att förstå.
 
Tanken är att våra barn ska få möjlighet, att med kamera i hand utforska världen omkring sig. Då gäller det ju att alla vuxna känner lite trygghet i arbetsmetoderna.
För att förtydliga lite om hur vi kommer att arbeta, så är det tänkt att alla barn som deltar ska få göra små berättelser om sina bilder och att vi även ska koppla matematik till berättelsen.

Vi kommer även att få ett bra stöd från Maria Magnusson, Adjunkt i pedagogik vid Högskolan i Kalmar och doktorand vid Göteborgs universitet. Hon forskar just nu på barn tidiga skriftspråksinlärning och kommer att möta våra barn i sin forskning. Mycket intressant!

Välkommen till min nya blogg!


RSS 2.0