Nu är vi igång!!

Vi har nu börjat komma igång med vårt projekt om barns tidiga språk- & matematikutveckling. Vi har haft ett par träffar med "gamla" och nya temagrupper. Mycket trevligt och lärorikt.
Det vi kommer att starta med är fortbildning av all personal i att hantera kamera, bild- o ordprogram. Vi har haft förmånen att få ut en duktig IT-pedagog från AV-media för att hjälpa oss med ovanstående.
Välkommen Thomas Hall, och tack för att du delar med dig av din kunskap och ger oss tid att förstå.
 
Tanken är att våra barn ska få möjlighet, att med kamera i hand utforska världen omkring sig. Då gäller det ju att alla vuxna känner lite trygghet i arbetsmetoderna.
För att förtydliga lite om hur vi kommer att arbeta, så är det tänkt att alla barn som deltar ska få göra små berättelser om sina bilder och att vi även ska koppla matematik till berättelsen.

Vi kommer även att få ett bra stöd från Maria Magnusson, Adjunkt i pedagogik vid Högskolan i Kalmar och doktorand vid Göteborgs universitet. Hon forskar just nu på barn tidiga skriftspråksinlärning och kommer att möta våra barn i sin forskning. Mycket intressant!

RSS 2.0